Zarządzenie nr 5/2010Burmistrza Lubniewicz dnia 27 grudnia 2010w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w przetargu nieruchomości będącej własnością Gminy Lubniewice

Zarządzenie nr 5/2010
Burmistrza Lubniewic
z dnia 27 grudnia 2010


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w przetargu nieruchomości będącej własnością Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 37 ust.1 i  art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 2 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108),
 
Zarządzam, co następuje:

§ 1
Obniża się cenę wywoławczą z drugiego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Lubniewice, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 397/7 o pow. 36 m2   z kwoty 20.000,00 zł do kwoty 14.000,00 zł.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (27 grudnia 2011, 15:43:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2863