Zarządzenie nr 120/2013Burmistrza Lubniewicz dnia 29 sierpnia 2013w sprawie postępowania z samochodem marki FORD MONDEO o nr VIN WFONXXGBBNXY26471 przyjętym na własność gminy na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Zarządzenie nr 120/2013
Burmistrza Lubniewic
z dnia 29 sierpnia 2013


w sprawie postępowania z samochodem marki FORD MONDEO o nr VIN WFONXXGBBNXY26471 przyjętym na własność gminy na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym


Na podstawie ar. 30 ust. 2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 50 art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) i § 4 vust.2 i § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r.  w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
W związku z nabyciem z mocy ustawy porzuconego pojazdu samochodowego marki FORD MONDEO
O nr VIN WFONXXGBBNXY26471, bez tablic rejestracyjnych, z uwagi na jego stan techniczny, kieruje go do utylizacji.
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. obrony cywilnej.
 
§ 3.
Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (9 grudnia 2013, 16:12:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1207