Zarządzenie nr 122/2013Burmistrza Lubniewicz dnia 9 września 2013w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki SCANIA P82 17.0t

Zarządzenie nr 122/2013
Burmistrza Lubniewic
z dnia 9 września 2013


w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki SCANIA P82 17.0t


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządza co następuje. 
 
 
§ 1
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego licytacyjnego samochód pożarniczy marki Scania P82 17.0t,  nr rejestracyjny FSU N466, stanowiący własność Gminy Lubniewice
2. Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Regulamin przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości, stanowiących własność Gminy Lubniewice stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lubniewic Nr 54/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.
 
§ 2
Powołuje się komisje do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1, w składzie:
1. Waldemar Gatzka - Przewodniczący Komisji
2. Katarzyna Szczepańska – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3. Izabela Ćwirko - Członek Komisji.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dnie podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (9 grudnia 2013, 14:48:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1324