Zarządzenie nr 131/2013Burmistrza Lubniewicz dnia 30 października 2013w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 131/2013
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 października 2013


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013.poz.885 ze zm.) oraz § 11 ust. 2. pkt.1 Uchwały  Nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie  uchwały budżetowej Gminy  Lubniewice  na 2013 r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.              

Załącznik nr 2 do zarządzenia (6kB) excel

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (13 listopada 2013, 20:03:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1201