Zarządzenie nr 128/2013Burmistrza Lubniewicz dnia 22 października 2013w sprawie ustanowienia zasad używania symboli Gminy Lubniewice – herbu i flagi

Zarządzenie nr 128/2013
Burmistrza Lubniewic
z dnia 22 października 2013


w sprawie ustanowienia zasad używania symboli Gminy Lubniewice – herbu i flagi


Na podstawie art. 31 w zw. z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) zarządza się, co następuje:

§1.
Ustala się zasady używania miejskich symboli Gminy Lubniewice.

§2.
Ilekroć w dalszej części Zarządzenia będzie mowa o Symbolach,  to należy przez to rozumieć Herb i Flagę Gminy Lubniewice, uchwalone Uchwałą nr XXXIII/243/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia herbu i flagi Gminy Lubniewice.  

§3.
Zasady określone zostały w załączniku 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia (199kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (90kB) pdf

Załącznik nr 3 do zarządzenia (214kB) pdf

Załącznik nr 4 do zarządzenia (191kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (13 listopada 2013, 19:35:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2272