Zarządzenie nr 124/2013Burmistrza Lubniewicz dnia 16 września 2013w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 124/2013
Burmistrza Lubniewic
z dnia 16 września 2013


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku,  poz. 594 z późn.zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r, Nr 102, poz. 651 z późn.zm.)

zarządza się co następuje:

§1.
Przeznacza się do dzierżawy części nieruchomości wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Lubniewicach, oraz na  stronie internetowej gminy  przez okres 21 dni.
Informacja o wywieszeniu wykazu opublikowana zostanie w lokalnej prasie.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia (44kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (23 września 2013, 16:16:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1436