Zarządzenie nr 69/2012Burmistrza Lubniewicz dnia 23 lipca 2012w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie nr 69/2012
Burmistrza Lubniewic
z dnia 23 lipca 2012


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§1
Ustala się wykaz nieruchomości położonych w obrębie Glisno i Lubniewice, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzania.
 
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach przez okres 21 dni.

Załącznik nr 1 do zarządzenia (59kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (17 kwietnia 2013, 08:30:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1520