Zarządzenie nr 21/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 20 czerwca 2011w sprawie powołania kierownika Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Lubniewicach

Zarządzenie nr 21/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 20 czerwca 2011


w sprawie powołania kierownika Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Lubniewicach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001r. ,Nr 13, poz. 123 j. t. ze zm.) w związku z § 12 ust. 1 i 2 Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Lubniewicach (załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XXVII/202/2005 z dnia 21 września 2005r.) zarządza, co następuje:
 
§1
Powołuję Panią Martę Rusakiewicz na Kierownika Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Lubniewicach na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
§2
Pozostałe warunki zatrudnienia zostaną określone odrębnym pismem.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (17 kwietnia 2013, 08:11:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1232