Zarządzenie nr 20/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 10 czerwca 2011w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2011 Burmistrza Lubniewic z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat i zasad korzystania jednostek pływających z jeziora „LUBIĄŻ” w Lubiewicach

Zarządzenie nr 20/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 10 czerwca 2011


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2011 Burmistrza Lubniewic z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat i zasad korzystania jednostek pływających z jeziora „LUBIĄŻ” w Lubiewicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Burmistrz Lubniewic zarządza, co następuje:
 
§1
Traci moc § 1 ust.3 Zarządzenia Nr 13/2011 z dnia 5 kwietnia 2011r.
 
§2
§ 1 ust. 5 Zarządzenia otrzymuje brzmienie: zezwala się na pływanie łodziami z silnikiem spalinowym do 5 koni mechanicznych w celu amatorskiego połowu ryb przez całą dobę pod warunkiem, że łódź będzie prawidłowo oznaczona oraz oświetlona światłem topowym.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (17 kwietnia 2013, 08:09:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1388