Zarządzenie nr 86/2012Burmistrza Lubniewicz dnia 31 grudnia 2012w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 86/2012
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 grudnia 2012


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt  1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009r. późn. zm.) oraz § 11 pkt 2 lit.”c” Uchwały  Nr XIV/92/11 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2011 r., zarządzam co następuje: 

§ 1. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 200.624,97 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: 
1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 134.885,89 zł, w tym:  z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zwiększa się o kwotę 71.844,89 zł,
2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 65.739,08 zł, w tym:  z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację  zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U Nr 157,poz.1240 ze zm.), zwiększa się o kwotę  65.739,08 zł

§ 2.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 200.624,97 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: 
1. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 134.885,89zł,
2. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 65.739,08 zł.
   
§ 3. 
Dokonuje się zmiany w planie wydatków w ramach działów, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
     
§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik nr 1 do zarządzenia (31kB) excel

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (22 stycznia 2013, 08:32:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1582