Zarządzenie nr 82/2012Burmistrza Lubniewicz dnia 30 listopada 2012w sprawie zmiany chwały budżetowej

Zarządzenie nr 82/2012
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 listopada 2012


w sprawie zmiany chwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r.) oraz § 11 ust. 2 lit. "a" Uchwały Nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2011 r.

zarządzam, co następuje:

§1
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działów jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załącznik nr 1 do zarządzenia (539kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (7 stycznia 2013, 15:01:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1538