Zarządzenie nr 81/2012Burmistrza Lubniewicz dnia 30 listopada 2012w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lubniewic Nr 53/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Lubiąż w Lubniewicach.

Zarządzenie nr 81/2012
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 listopada 2012


w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lubniewic Nr 53/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Lubiąż w Lubniewicach.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2000 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 


zarządzam, co następuje: 
 


§ 1
Zmienia się w załączniku Nr 1 rozdział VIII pkt  2 Zarządzenia Burmistrza Nr 53/2012
z dnia 13 stycznia 2012 r w taki sposób, iż zapis „Zakaz wędkowania na martwą i żywą rybkę oraz spinning od 01 grudnia do 30 kwietnia” otrzymuje brzmienie: „Zakaz wędkowania na martwą i żywą rybkę oraz spinning od 03 grudnia do 30 kwietnia”.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (30 listopada 2012, 13:21:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2043