Zarządzenie nr 15/2024Burmistrza Lubniewicz dnia 9 lipca 2024w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 15/2024
Burmistrza Lubniewic
z dnia 9 lipca 2024


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 1. 
Powołuję Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminów w terminie 11 lipca 2024 r. na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lubniewicach w następującym składzie:Przewodniczący:
1. Malwina Kuszkowska – przedstawiciel Gminy Lubniewice.Członkowie:
1. Renata Kaczmarek – Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lubniewicach,
2. Iwona Gruca – przedstawiciel Lubuskiego Kuratorium Oświaty,
3. Krystyna Pławuszewska – ekspert,
4. Anita Pakulska – ekspert.

§ 2. 
Tryb pracy Komisji Egzaminacyjnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz. 2200).

§ 3. 
Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia swojej pracy.

§ 4. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lubniewice.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 15/2024 Burmistrza Lubniewic z dnia 9 lipca 2024 r. (207kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Kuszkowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (9 lipca 2024, 15:12:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85