Zarządzenie nr 13/2024Burmistrza Lubniewicz dnia 3 lipca 2024w sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lubniewicach

Zarządzenie nr 13/2024
Burmistrza Lubniewic
z dnia 3 lipca 2024


w sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lubniewicach

Na podstawie art. 63 ust. 14 - 16 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2024 r. poz. 737), zarządza się, co następuje:

§ 1. 
Powołać komisję konkursową przeprowadzającą konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubniewicach w następującym składzie:
1) przedstawiciel organu prowadzącego - Małgorzata Kuzajewska  jako przewodniczący
2) przedstawiciel organu prowadzącego - Malwina Kuszkowska
3) przedstawiciel organu prowadzącego - Beata Mika
4) przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego - Sylwia Czapla
5) przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego - Anna Bucholska
6) przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego - Anita Pakulska
7) przedstawiciel rady pedagogicznej - Aldona Mackiewicz
8) przedstawiciel rady pedagogicznej - Natalia Głowacka
9) przedstawiciel rady rodziców - Beata Sanocka
10) przedstawiciel rady rodziców - Sylwia Kościukiewicz

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lubniewice.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic
Radosław SosnowskiZarządzenie Nr 13/2024 Burmistrza Lubniewic z dnia 3 lipca 2024 r. (206kB) pdf


metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (3 lipca 2024, 13:34:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 101