Zarządzenie nr 12/2024Burmistrza Lubniewicz dnia 2 lipca 2024w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lubniewice

Zarządzenie nr 12/2024
Burmistrza Lubniewic
z dnia 2 lipca 2024


w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lubniewice

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej
(tj. DZ. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/310/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zarządza się, co następuje:

§ 1.
Na wniosek Kierownika II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonania Orzeczeń w Sprawach Karnych  przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie  powołuje się na członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubniewicach Panią Iwonę Brzozowską – Kuratora specjalistę jako reprezentanta Sądu Rejonowego w Sulęcinie.

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 lipca 2024 r.


Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 12/2024 Burmistrza Lubniewic z dnia 2 lipca 2024 r. (201kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (3 lipca 2024, 07:58:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86