Zarządzenie nr 9/2024Burmistrza Lubniewicz dnia 20 czerwca 2024w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2024 r.

Zarządzenie nr 9/2024
Burmistrza Lubniewic
z dnia 20 czerwca 2024


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2024 r.

Na podstawie   art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t.j.), § 11 ust. 2, § 12 Uchwały nr LI/342/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2024 r.,  zarządzam co następuje:

§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 23.015.060,71 zł., w tym:
1) dochody bieżące 18.716.927,18 zł,
2) dochody majątkowe 4.298.133,53 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 26.303.045,41zł. w tym:
1) wydatki bieżące 19.763.434,08 zł,
2) wydatki majątkowe 6.539.611,33 zł.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 9/2024 Burmistrza Lubniewic z dnia 20 czerwca 2024 r. (398kB) pdf
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (26 czerwca 2024, 10:04:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118