Zarządzenie nr 7/2024Burmistrza Lubniewicz dnia 10 czerwca 2024w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2024 r.

Zarządzenie nr 7/2024
Burmistrza Lubniewic
z dnia 10 czerwca 2024


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2024 r.

Na podstawie   art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t.j.), § 11 ust. 2, § 12 Uchwały nr LI/342/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2024 r.,  zarządzam co następuje:

§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 22.061.982,33 zł., w tym:
1) dochody bieżące 18.374.743,18 zł,
2) dochody majątkowe 3.687.239,15 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 25.454.604,28 zł. w tym:
1) wydatki bieżące 19.555.853,58 zł,
2) wydatki majątkowe 5.898.750,70 zł.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 7/2024 Burmistrza Lubniewic z dnia 10 czerwca 2024 r. (359kB) pdf
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (10 czerwca 2024, 12:57:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 143