Zarządzenie nr 5/2024Burmistrza Lubniewicz dnia 28 maja 2024w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 300/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, stanowiących własność Gminy Lubniewice.

Zarządzenie nr 5/2024
Burmistrza Lubniewic
z dnia 28 maja 2024


w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 300/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, stanowiących własność Gminy Lubniewice.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 ze zmianami),zarządzam, co następuje:

§ 1.  
Dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 300/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, stanowiących własność Gminy Lubniewice w ten sposób, że w wykazie nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w rubryce Położenie nieruchomości(adres), zamiast „Lubniewice, Osiedle Trzcińce 1/3”, wpisuje się Lubniewice, Osiedle Trzcińce 1/2.

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 5/2024 Burmistrza Lubniewic z dnia 28 maja 2024 r. (210kB) pdf
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (4 czerwca 2024, 10:06:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 183