Zarządzenie nr 2/2024Burmistrza Lubniewicz dnia 14 maja 2024zmieniające Zarządzenie nr 300/2023 300/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, stanowiących własność Gminy Lubniewice.

Zarządzenie nr 2/2024
Burmistrza Lubniewic
z dnia 14 maja 2024


zmieniające Zarządzenie nr 300/2023 300/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, stanowiących własność Gminy Lubniewice.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. 
Do podstawy Zarządzenia nr 300/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 15 grudnia 2023 roku dodaje się jako podstawę prawną Uchwałę nr LIII/359/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 marca 2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej mienie komunalne.

§ 2. 
Treść Zarządzenia nr 300/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, stanowiących własność Gminy Lubniewice, pozostaje bez zmian.

§ 3. 
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarządzenie Nr 2/2024 Burmistrza Lubniewic z dnia 14 maja 2024 r. (159kB) pdf
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (20 maja 2024, 13:20:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159