Zarządzenie nr 325/2024Burmistrza Lubniewicz dnia 23 kwietnia 2024w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lubniewice

Zarządzenie nr 325/2024
Burmistrza Lubniewic
z dnia 23 kwietnia 2024


w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lubniewice

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tj. DZ. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/310/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zarządza się, co następuje:

§ 1. 
Na wniosek Kierownika IZKSS przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie  ze  składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lubniewice odwołuje się Pana Artura Chłonda -  Kuratora Specjalistę jako reprezentanta Sądu Rejonowego w Sulęcinie.

§ 2. 
Na wniosek Kierownika IZKSS przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie do składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lubniewice powołuje się Panią Anetę Czerniawską – Kuratora Zawodowego jako reprezentanta Sadu Rejonowego w Sulęcinie.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 325/2024 Burmistrza Lubniewic z dnia 23 kwietnia 2024 r. (160kB) pdf
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Iwona Kmita
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (24 kwietnia 2024, 08:41:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103