Zarządzenie nr 323/2024Burmistrza Lubniewicz dnia 15 kwietnia 2024w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu specjalnego marki Jelcz 325

Zarządzenie nr 323/2024
Burmistrza Lubniewic
z dnia 15 kwietnia 2024


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu specjalnego marki Jelcz 325

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 t.j.) zarządzam, co następuje.

§ 1. 
1. Przeznacza się do sprzedaży samochód specjalny marki Jelcz 325, nr identyfikacyjny VIN SUSP142CJW0000062, stanowiący własność Gminy Lubniewice.
2. Sprzedaż zostanie dokonana na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego licytacyjnego.

§ 2. 
1. Stała komisja przetargowa do przeprowadzania przetargów na zbycie ruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice, została powołana Zarządzeniem Nr 79/2020 Burmistrza Lubniewic z dnia 6 maja 2020 r.
2. Regulamin przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości, stanowiących własność Gminy Lubniewice stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lubniewic Nr 259/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.

§ 3. 
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dnie podjęcia.

Zarządzenie Nr 323/2024 Burmistrza Lubniewic z dnia 15 kwietnia 2024 r. (162kB) pdf
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Gatzka Waldemar
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (15 kwietnia 2024, 12:51:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122