Zarządzenie nr 311/2024Burmistrza Lubniewicz dnia 26 lutego 2024w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

Zarządzenie nr 311/2024
Burmistrza Lubniewic
z dnia 26 lutego 2024


w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zmianami) i Uchwały nr LII/345/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 lutego 2024 r.,
zarządzam co następuje:

§ 1. 
Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiących własność gminy Lubniewice, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach przez okres 21 dni oraz opublikowaniu na stronie internetowej gminy.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 311/2024 Burmistrza Lubniewic z dnia 26 lutego 2024 r. (232kB) pdf
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (29 lutego 2024, 09:32:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 169