Zarządzenie nr 309/2024Burmistrza Lubniewicz dnia 16 lutego 2024w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2024 r.

Zarządzenie nr 309/2024
Burmistrza Lubniewic
z dnia 16 lutego 2024


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2024 r.

Na podstawie  art. 222 ust.4 , art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t.j.), § 11 ust. 2, § 12 Uchwały nr LI/342/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2024 r., zarządzam co następuje:

§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 20.167.139,05 zł., w tym:
1) dochody bieżące 16.647.570,24 zł,
2) dochody majątkowe 3.519.568,81zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 23.521.558,17 zł. w tym:
1) wydatki bieżące 17.946.021,74 zł,
2) wydatki majątkowe 5.575.536,43 zł.

§ 5. 
Uchyla się zarządzenie Burmistrza Lubniewic nr 308/2024 z dnia 16 lutego 2024r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej.

§ 6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 309/2024 Burmistrza Lubniewic z dnia 16 lutego 2024 r. (449kB) pdf
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski
 

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (23 lutego 2024, 12:37:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150