Zarządzenie nr 294/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 13 listopada 2023w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2023 r.

Zarządzenie nr 294/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 13 listopada 2023


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 222 ust.4 , art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t.j.), § 13 ust. 2, § 14 Uchwały nr XLI/263/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 r., zarządzam co następuje:

§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości  25.863.917,55zł., w tym:
1) dochody bieżące 17.996.441,31 zł,
2) dochody majątkowe 7.867.476,24 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 27.658.429,70 zł. w tym:
1) wydatki bieżące 17.166.261,13 zł,
2) wydatki majątkowe 10.492.168,57 zł.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 294/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 13 listopada 2023 r. (557kB) pdf
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski
 

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (16 listopada 2023, 12:49:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232