Zarządzenie nr 293/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 6 listopada 2023w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Zarządzenie nr 293/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 6 listopada 2023


w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz uchwały nr XLII/272/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje oraz sposób i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zarządzam, co następuje:

§ 1. 
Powołuję Komisję opiniującą wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w następującym składzie:
1) Małgorzata Kuzajewska – przewodnicząca, Skarbnik Gminy,
2) Ewelina Lipiecka – członek, Inspektor ds. księgowości budżetowej,
3) Malwina Kuszkowska – członek, Podinspektor ds. rozwoju, oświaty i promocji.

§ 2. 
Komisja działa zgodnie z Regulaminem pracy stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. 
Obsługę administracyjną pracy Komisji zabezpiecza Samodzielne Stanowisko ds. rozwoju, oświaty i promocji Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 293/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 6 listopada 2023 r. (224kB) pdf
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Kuszkowska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (10 listopada 2023, 12:32:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 160