Zarządzenie nr 79/2012Burmistrza Lubniewicz dnia 16 listopada 2012w sprawie sprzedaży samochodu terenowego SUZUKI Samurai

Zarządzenie nr 79/2012
Burmistrza Lubniewic
z dnia 16 listopada 2012


w sprawie sprzedaży samochodu terenowego SUZUKI Samurai

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza co następuje. 
 
 
§ 1
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego licytacyjnego samochód terenowy SUZUKI Samurai 1.3,  nr rejestracyjny FSU S580, stanowiący własność Gminy Lubniewice
2. Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Regulamin przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości, stanowiących własność Gminy Lubniewice stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lubniewic Nr 54/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.
 
 
§ 2
Powołuje się komisje do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1, w składzie:
1. Waldemar Gatzka - Przewodniczący Komisji
2. Katarzyna Szczepańska – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3. Dawid Karzólewski - Członek Komisji.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dnie podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (26 listopada 2012, 15:14:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1843