Zarządzenie nr 288/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 29 września 2023zmieniające Zarządzenie nr 248/2023 248/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie nr 288/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 29 września 2023


zmieniające Zarządzenie nr 248/2023 248/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40), zarządza się, co następuje:

§ 1. 
Do zarządzenia nr 248/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 23 lutego 2023 roku dodaje się jako podstawę prawną Uchwałę nr XLVII/311/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącej własność Gminy Lubniewice oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tej nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy.

§ 2. 
Pozostała treść zarządzenia pozostaje bez zmian.

§ 3. 
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 288/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 29 września 2023 r. (158kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski 

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (29 września 2023, 14:00:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122