Zarządzenie nr 285/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 21 września 2023w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lubniewice

Zarządzenie nr 285/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 21 września 2023


w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lubniewice

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tj. DZ. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/310/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zarządza się, co następuje:

§ 1. 
Do składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lubniewice powołuje się następujące osoby:
1) Panią Iwonę Kmitę – Kierownika MGOPS jako reprezentanta Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach
2) Panią Sylwię  Cieślak – Pracownika Socjalnego jako reprezentanta Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach
3) Panią Justynę Janus-Kusz – Specjalista Pracy Socjalnej  jako reprezentanta Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach
4) Panią Joannę Cholewińską – Pracownika Socjalnego w MGOPS jako reprezentanta Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach
5) Panią Annę Brzezińską – Asystenta Rodziny jako reprezentanta Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach
6) Panią Agatę Gierońską – Starszego Specjalistę Pracy Socjalnej jako reprezentanta Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie
7) Pana Piotra Sławiaka -  Dzielnicowego rejonu nr 6 KPP w Sulęcinie jako reprezentanta Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie
8) Pana Przemysława Matczaka -  Dzielnicowego rejonu nr 7 KPP w Sulęcinie jako reprezentanta Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie
9) Panią Malwinę Kuszkowską – Przewodniczącą GKRPA jako reprezentanta Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach
10) Panią Jolantę Sobecką – Pielęgniarkę jako reprezentanta Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego SANVITA
11) Panią  Katarzynę Mikołajewską – Pedagoga szkolnego jako reprezentanta Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubniewicach
12) Pana Artura Chłonda -  Kuratora Specjalistę jako reprezentanta Sądu Rejonowego w Sulęcinie
13) Panią Krystynę Kisielewicz - jako reprezentanta Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno

§ 2. 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 września 2023 r.

Zarządzenie Nr 285/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 21 września 2023 r. (169kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Iwona Kmita
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (22 września 2023, 09:14:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129