Zarządzenie nr 282/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 11 września 2023w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2023 r.

Zarządzenie nr 282/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 11 września 2023


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 222 ust.4 , art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t.j.), § 13 ust. 2, § 14 Uchwały nr XLI/263/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 r. zarządzam co następuje:

§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości
25.619,551,53 zł., w tym:
1) dochody bieżące 17.302.075,29 zł,
2) dochody majątkowe – 8.317.476,24zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 27.534.825,27w tym:
1) wydatki bieżące 16.515.459,24zł,
2) wydatki majątkowe 11.019.366,03zł.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 282/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 11 września 2023 r. (996kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (14 września 2023, 09:45:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 359