Zarządzenie nr 280/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 1 września 2023w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2023 r.

Zarządzenie nr 280/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 1 września 2023


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 13 ust. 2, § 14 Uchwały nr XLI/263/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 r. zarządzam co następuje:
 
§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 27.530.861,27 zł., w tym:
1) wydatki bieżące 16.511.495,24 zł,
2) wydatki majątkowe 11.019.366,03zł.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 280/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 1 września 2023 r. (226kB) pdf
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (6 września 2023, 11:29:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 167