Zarządzenie nr 279/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 31 sierpnia 2023w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2023 r.

Zarządzenie nr 279/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 sierpnia 2023


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t.j.), § 13 ust. 2, § 14 Uchwały nr XLI/263/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 r. zarządzam co następuje:

§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 25.615.587,53 zł., w tym:
1) dochody bieżące 17.298.111,29 zł,
2) dochody majątkowe – 8.317.476,24zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 27.530.861,27w tym:
1) wydatki bieżące 16.511.495,24 zł,
2) wydatki majątkowe 11.019.366,03zł.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 279/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 31 sierpnia 2023 r. (326kB) pdf
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (1 września 2023, 12:14:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 132