Zarządzenie nr 266/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 5 maja 2023w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2023 r.

Zarządzenie nr 266/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 5 maja 2023


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 13 ust. 2, § 14 Uchwały nr XLI/263/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 r. zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 25.861.981,82 zł., w tym:
1) wydatki bieżące 15.657.837,18 zł,
2) wydatki majątkowe 10.204.144.64 zł.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 266/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 05 maja 2023 r. (233kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (11 maja 2023, 08:47:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 295