Zarządzenie nr 264/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 21 kwietnia 2023w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2023 r.

Zarządzenie nr 264/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 21 kwietnia 2023


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 13 ust. 2, § 14 Uchwały nr XLI/263/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 r. zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 23.045.083,56 zł., w tym:
1) dochody bieżące 15.038.114,82 zł,
2) dochody majątkowe – 8.006.968,74 zł.
 
§ 4.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 25.773.547,03 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 15.568.367,15 zł,
2) wydatki majątkowe 10.205.179,88 zł.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Zarządzenie Nr 264/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 21 kwietnia 2023 r. (441kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (25 kwietnia 2023, 10:54:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 298