Zarządzenie nr 263/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 12 kwietnia 2023w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2023 r.

Zarządzenie nr 263/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 12 kwietnia 2023


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 13 ust. 2, § 14 Uchwały nr XLI/263/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 r. zarządzam co następuje:

§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 25.744.250,03zł., w tym:
1) wydatki bieżące 15.539.070,15 zł,
2) wydatki majątkowe 10.205.179,88 zł.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 263/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 12 kwietnia 2023 r. (268kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Waldemar Gatzka (18 kwietnia 2023, 07:54:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 290