Zarządzenie nr 261/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 31 marca 2023w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2023 r.

Zarządzenie nr 261/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 marca 2023


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 13 ust. 2, § 14 Uchwały nr XLI/263/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 r. zarządzam co następuje:

§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 23.015.786,56 zł., w tym:
1) dochody bieżące 15.008.817,82 zł,
2) dochody majątkowe – 8.006.968,74 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 25.744.250,03 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 15.541.620,15 zł,
2) wydatki majątkowe 10.202.629,88 zł.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Waldemar Gatzka (6 kwietnia 2023, 13:09:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 181