Zarządzenie nr 77/2012Burmistrza Lubniewicz dnia 31 października 2012w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 77/2012
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 października 2012


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1,3,art. 222 ust.4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 2  uchwały budżetowej na 2012 r. Nr XIV/92/11 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2011 r. , zarządzam co następuje: 

§ 1. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 101.270 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym: 
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 101.270 zł

§ 2. 
1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o  156.770 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym: 
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 156.520 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 250 zł
2.  Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 55.500zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym: 
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę o kwotę 55.500 zł,

§ 3. 
Dokonuje się zmiany w planie wydatków w ramach działów, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik nr 1 do zarządzenia (28kB) excel

Załącznik nr 2 do zarządzenia (36kB) excel

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (6 listopada 2012, 09:04:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1618