Zarządzenie nr 258/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 16 marca 2023w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2023 r.

Zarządzenie nr 258/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 16 marca 2023


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 13 ust. 2 i 4, § 14 Uchwały nr XLI/263/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 r. zarządzam co następuje:

§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 22.606.651,35zł., w tym:
1) dochody bieżące 14.914.682,61 zł,
2) dochody majątkowe – 7.691.968,74 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 24.340.953,83 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 15.254.412,85 zł,
2) wydatki majątkowe 9.086.540,98 zł.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 258/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 16 marca 2023 r. (425kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 marca 2023, 14:16:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 321