Zarządzenie nr 256/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 7 marca 2023w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Lubniewice

Zarządzenie nr 256/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 7 marca 2023


w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40)  oraz § 23 statutów sołectw w gminie Lubniewice – Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/53/2003 r. z dnia 28.05.2003 r.

zarządzam co następuje:

§ 1.
Zwołuję zebrania wiejskie w sołectwach Gminy Lubniewice, celem wyboru Sołtysów i członków Rad Sołeckich, w następujących terminach:
 
1. Jarnatów dnia 23 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00 – Wiejski Dom Kultury w Jarnatowie, prowadzący zebranie – Radosław Sosnowski Burmistrz Lubniewic;
 
2. Glisno dnia 23 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00 – sala wiejska w Gliśnie, prowadzący zebranie – Radosław Sosnowski Burmistrz Lubniewic;
 
3. Rogi dnia 23 kwietnia 2023 r. o godz. 16:00 – Gospodarstwo Agroturystyczne Rogi 19, prowadzący zebranie – Radosław Sosnowski Burmistrz Lubniewic.

§ 2.
W przypadku braku quorum tj. 1/5 uprawnionych do głosowania w terminie wyznaczonym, po upływie 15 minut wybory odbędą się bez względu na liczbę uczestniczących w zebraniu.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz tablicach ogłoszeń w sołectwach.
 
 
Zarządzenie Nr 256/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 7 marca 2023 r. (162kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (8 marca 2023, 10:19:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 266