Zarządzenie nr 253/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 2 marca 2023w sprawie opłat za opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach oraz przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków w Lubniewicach.

Zarządzenie nr 253/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 2 marca 2023


w sprawie opłat za opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach oraz przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków w Lubniewicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)
 
zarządza się co następuje:
 
§  1.
1 Ustala się następujące opłaty za świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach usługi w zakresie opróżniania transportu i utylizacji nieczystości ciekłych pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków:
1) Wywóz nieczystości ciekłych pojazdem asenizacyjnym o pojemności nie więcej niż 8m3 208,56 zł za kurs.
2) Za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni ścieków na czyszczalnię w Lubniewicach 8,80 zł/m3.
2. Do stawek wymienionych w ust. 1 doliczona zostanie obowiązująca stawka podatku VAT.
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.03.2023 r.

Zarządzenie Nr 253/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 2 marca 2023 r. (159kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Dawid Karzólewski
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (2 marca 2023, 10:56:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 238