Zarządzenie nr 248/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 23 lutego 2023w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie nr 248/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 23 lutego 2023


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Lubniewicach o numerach: XXXIII/203/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku i XXXVI/223/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku zarządza się co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy przez okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana w prasie lokalnej.
 
§ 3.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami), mają prawo do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 248/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 23 lutego 2023 r. (231kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (23 lutego 2023, 09:02:21)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (2 marca 2023, 08:20:58)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 505