Zarządzenie nr 247/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 20 lutego 2023w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. weryfikacji i wyboru wniosków.

Zarządzenie nr 247/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 20 lutego 2023


w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. weryfikacji i wyboru wniosków.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) w związku z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zarządzam co następuje:

§ 1.
1. Ogłasza się nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
2. Regulamin o naborze wraz ze wzorem wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowią załączniki do zarządzenia.
 
§ 2.
Powołuje się komisję ds. weryfikacji i wyboru wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w składzie: 
1) Bartosz Jankowski – przewodniczący;
2) Waldemar Gatzka – członek;
3) Malwina Kuszkowska – członek;
4) Joanna Kozakiewicz – członek.
     
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 247/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 20 lutego 2023 r. (292kB) pdf
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Kuszkowska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (20 lutego 2023, 16:25:00)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (2 marca 2023, 08:21:28)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 193