Zarządzenie nr 243/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 31 stycznia 2023w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2023 r.

Zarządzenie nr 243/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 stycznia 2023


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 13 ust. 2, § 14 Uchwały nr XLI/263/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 r. zarządzam co następuje:

§ 1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 22.112.661,35 zł., w tym:
1) dochody bieżące 14.870.692,61 zł,
2) dochody majątkowe – 7.241.968,74 zł.
 
§ 4.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 23.602.687,34 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 15.280.159,27 zł,
2) wydatki majątkowe 8.322.528,07 zł.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 243/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 31 stycznia 2023 r. (421kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (3 lutego 2023, 14:06:27)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (2 marca 2023, 08:24:14)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 285