Zarządzenie nr 244/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 1 lutego 2023w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 244/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 1 lutego 2023


w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Działając na podstawie: art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.), art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1249), Uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarządzam, co następuje:

§ 1. 
Odwołuje się z pracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Lubniewicach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na pisemny wniosek osoby, która jest członkiem w/w Zespołu:
 
1. Justynę Milko  – Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego
 
§ 2. 
Powołuję do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Lubniewicach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, następującą osobę:

2. Justynę Janus – Kusz – Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 3. 
Powołuję  do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Lubniewicach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składzie następujące osoby:

1. Iwona Kmita – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach,
2. Natalia Motylińska  – Główna Księgowa Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach,
3. Katarzyna Mikołajewska – Pedagog Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach
4. Justyna Janus – Kusz – Specjalista pracy socjalnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach,
5. Sylwia Cieślak – Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego – Pracownik socjalny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach,
6. Iwona Brzozowska – Kurator specjalista reprezentujący Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie,
7. Agata Gierońska – Starszy specjalista pracy socjalnej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie,
8. Przemysław Matczak – Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie,
9. Jolanta Sobecka – praktyka lekarza rodzinnego „Sanvita” w Lubniewicach,
10. Bożena Gorczyca – Zapart – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno,
11. Ewa Witkowska – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie,
12. Anna Brzezińska – Asystent Rodziny.

§ 4. 
Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Iwonie Kmita – Zastępcy Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubniewicach.
 
§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 244/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 01 lutego 2023 r. (169kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski 

metryczka


Odpowiada za treść: Iwona Kmita
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (3 lutego 2023, 11:08:44)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (2 marca 2023, 08:23:37)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 280