Zarządzenie nr 241/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 16 stycznia 2023w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 241/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 16 stycznia 2023


w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Działając na podstawie: art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.), art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1249), Uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarządzam, co następuje:

§ 1.
Powołuję do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Lubniewicach:
 
Panią Annę Brzezińską – Asystenta Rodziny w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniewicach.
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Justynie Milko – Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubniewicach.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie Nr 241/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 16 stycznia 2023 r. (159kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Justyna Milko
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (17 stycznia 2023, 12:27:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172