Zarządzenie nr 239/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 12 stycznia 2023w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2023 r.

Zarządzenie nr 239/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 12 stycznia 2023


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 13 ust. 2, § 14 Uchwały nr XLI/263/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 r. zarządzam co następuje:

§ 1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 21.694.169,53 zł., w tym:
1) dochody bieżące 14.500.060,43 zł,
2) dochody majątkowe – 7.194.109,10 zł.
 
§ 4.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 23.170.266,84 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 14.799.738,77 zł,
2) wydatki majątkowe 8.370.528,07 zł.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 239/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 12 stycznia 2023 r. (374kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski
 

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (17 stycznia 2023, 12:22:21)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (2 marca 2023, 08:26:32)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 270