Zarządzenie nr 238/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 10 stycznia 2023w sprawie wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego z terenu miasta Lubniewice

Zarządzenie nr 238/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 10 stycznia 2023


w sprawie wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego z terenu miasta Lubniewice

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710) i §16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 56) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Z gminnej ewidencji zabytków wyłączona została karta ewidencyjna zabytku nieruchomego z terenu miasta i gminy Lubniewice - dom mieszkalny, zlokalizowany na działce nr ewid. 37 w miejscowości Lubniewice, gmina Lubniewice, powiat sulęciński.

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 238/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 10 stycznia 2023 r. (207kB) pdf


     z up. Bartosz Jankowski
Zastępca Burmistrza Lubniewic

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (12 stycznia 2023, 07:55:28)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (2 marca 2023, 08:27:06)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 236