Zarządzenie nr 234/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 30 grudnia 2022w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.

Zarządzenie nr 234/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 grudnia 2022


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 , art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 9 ust. 2, § 9a Uchwały nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 22.209.396,57zł., w tym:
1) wydatki bieżące 18.857.096,48 zł,
2) wydatki majątkowe 3.352.300,09 zł.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Zarządzenie Nr 234/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 30 grudnia 2022 r. (307kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (4 stycznia 2023, 13:06:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 255