Zarządzenie nr 236/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 30 grudnia 2022w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki – Centrum Kultury w Lubniewicach

Zarządzenie nr 236/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 grudnia 2022


w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki – Centrum Kultury w Lubniewicach


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.) oraz § 6 statutu Biblioteki – Centrum Kultury w Lubniewicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVII/245/2022 z dnia 20 października 2022 r. Rady Miejskiej w Lubniewicach zarządzam, co następuje:

§ 1.
Powołuję Panią Martę Rusakiewicz na stanowisko: Dyrektora Biblioteki – Centrum Kultury w Lubniewicach na czas określony, od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2029r.
 
§ 2.
1. Powołanie, o którym mowa w §1 jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy.
2. Pozostałe warunki zatrudnienia zostaną określone odrębnym pismem.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 236/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 30 grudnia 2022 r. (157kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Kuszkowska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (30 grudnia 2022, 08:48:20)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (30 grudnia 2022, 14:21:15)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 455