Zarządzenie nr 235/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 30 grudnia 2022w sprawie odwołania pełniącego obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach

Zarządzenie nr 235/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 grudnia 2022


w sprawie odwołania pełniącego obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach


Na podstawie art. 30, ust.2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.) art. 70 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Odwołuję Panią Martę Rusakiewicz ze stanowiska: pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach, z dniem 31 grudnia 2022 r., z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym integralną część zarządzenia.
 
§ 2.
Odwołanie, o którym mowa w §1 jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31 grudnia 2022 r.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lubniewice.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Zarządzenie Nr 235/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 30 grudnia 2022 r. (227kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Kuszkowska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (30 grudnia 2022, 08:36:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 277