Zarządzenie nr 232/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 19 grudnia 2022w sprawie sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie ruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice będących na stanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.

Zarządzenie nr 232/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 19 grudnia 2022


w sprawie sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie ruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice będących na stanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz §4 ust 1 i 3 Zarządzenia Burmistrza Lubniewic Nr 259/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice, zarządzam co następuje:

§ 1. 
Powołuję się stałą komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów dotyczących zbycia ruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice będących na stanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach w składzie:
1. Dawid Karzólewski – Przewodniczący komisji
2. Joanna Wolanin – sekretarz komisji
3. Izabela Pluta – członek komisji

§ 2. 
W razie nieobecności w pracy któregokolwiek z członków stałej komisji przetargowej (przewodniczącej, sekretarza czy członka) osobę tą zastępuję Andrzej Rerak lub Iwona Kacprzak.

§ 3. 
Komisja powołana jest na czas nieoznaczony do przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice.

§ 4. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 232/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 19 grudnia 2022 r. (161kB) pdf
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski
 

metryczka


Odpowiada za treść: Dawid Karzólewski
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (21 grudnia 2022, 09:34:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 247